Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu produkcji …

Numer umowy o dofinansowanie GRANT/197 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu produkcji z papierową na komputerową realizowanej przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne

Wartość projektu: 135 000,00 netto (166 050,00 brutto)

Wkład Funduszy Europejskich: 99 900,00 (74%)