Dotacje i projekty UE

  1. Cele projektu

Projekt ma na celu wdrożenie procesu produkcji wozów asenizacyjnych (poj. 6-14 tys. L.) oraz wprowadzenie elementów
innowacyjnych

  1. Efekt projektu

Efektem projektu jest wdrożenie procesu produkcji wozów asenizacyjnych oraz wprowadzenie elementów
innowacyjnych tj.
– hydrauliczne ustawianie kąta położenia beczki względem jej ramy
– zastosowanie niezależnego układu hydraulicznego
– centralne smarowanie elementów ruchomych
– podwójny rozlewacz
– spulchniacze śladów

  1. Wartość projektu

4 100 000 PLN

  1. Wkład funduszy Europejskich

2 460 000 PLN

________________________________________________________________________________

  1. Projekt: Numer umowy o dofinansowanie GRANT/197 realizowanego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
  2. Cel projektu: wprowadzenie innowacji procesowej, polegającej na zmianie procesu produkcji z papierową na komputerową realizowanej przez specjalistyczne oprogramowanie informatyczne
  3. Efekt projektu: zmiana procesu produkcji z papierowej na komputerową dzięki wprowadzeniu innowacji procesowej

Wartość projektu:

135 000,00 netto (166 050,00 brutto)

Wkład Funduszy Europejskich:

99 900,00 (74%)