Zawiadomienie o wyborze oferenta w celu realizacji zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferenta w celu realizacji zamówienia na:
na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki laserowej 3D, w ramach projektu pn. „Uruchomienie linii produkcyjnej innowacyjnych wozów asenizacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-0321/16

Projekt realizowany przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INTER-TECH” Piotr Jankowski
18-300 Zambrów ul. Wojska Polskiego 100

  • Zawiadomienie o wyborze oferenta 543 KB