Okiem Eksperta – Agregat Talerzowy

24 lipca 2023

Okiem Eksperta – Agregat Talerzowy

Okiem Eksperta – Agregat Talerzowy

Rolniku czy wiesz  co to jest rolnictwo węglowe? i jakie wyzwania stawia Wspólna Polityka Rolna od 2023 roku? Jeśli nie, my odpowiadamy.

Rolnictwo węglowe, to ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie stopnia zatrzymania węgla w glebie. To nic innego jak  uproszczone systemy uprawy i wymieszanie słomy z glebą.

Wyzwania jakie stoją  przed rolnikami z większymi gospodarstwami związane są z tzw. warunkowością, czyli zasadami cross compliance +zazielenienie. Warunkowość jest obowiązkowa i obejmuje normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Jak temu sprostać?

Zastosować agregat talerzowy firmy InterTech, z którym zminimalizujesz ingerencję w wierzchnią warstwę gleby,

Z naszymi narzędziami poprawisz zasobność gleby w wodę i materię organiczną, a ponadto otrzymasz dotację z ekoschematów oraz zysk z wyników zatrzymania dwutlenku węgla.

Nasze narzędzia są na potrzeby rolnictwa węglowego.