Brona Zębowa Zawieszana Ciężka

04 marca 2024

Brona Zębowa Zawieszana Ciężka

Brona Zębowa Zawieszana Ciężka

Opracowanie naukowe: dr inż. Jolanta Puczel

Wyposażenie gospodarstwa w nowe urządzenie uprawowe powinno przyczynić się między innymi do poprawy: organizacji produkcji, terminowości realizacji zabiegów polowych, a także do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania techniki rolniczej na środowisko i klimat. W produkcji roślinnej, która charakteryzuje się naturalnym procesem wegetacji, niezmiernie ważne jest dostosowanie terminu wykonania prac polowych, a w szczególności prac maszynowych do wymagań roślin.

Dotyczy to głównie siewów, pamiętając, że każdą z uprawianych roślin cechuje optymalny termin wykonywania kolejnych zabiegów, którego przekroczenie powoduje obniżkę plonu lub jego jakości. Podstawowym zabiegiem uprawowym, wykonywanym jesienią lub wiosną jest bronowanie. Bronowanie możemy wykonać po orce, po zasiewie lub wiosną w celu usuwania zwałów mchów, w razie zamulenia runi łąkowej po wylewach rzek, po nawożeniu obornikiem, kompostem i wapnem oraz w przypadku pokrycia powierzchni łąk kożuchem obumarłej roślinności.

Bronowanie również możemy wykonać w celu spulchnienia i rozdrobnienia roli, niszczenia chwastów, a także obumarłej roślinności w uprawach ozimych. W zależności od wykonywanych prac musimy pamiętać o różnych masach bron rolniczych. Ze względu na masę wyróżnić możemy bronę zębową lekką, która spulchnia glebę na głębokość 2-4 cm, może być wykorzystana do przykrycia nasion po siewie, a także do zwalczania chwastów. Bronę zębową średnią możemy zastosować w celu spulchnia glebę na głębokość 4-6 cm, a także do wyrównania górnej warstwy gleby. Na uwagę również zasługuje brona zębowa zawieszana ciężka, która spulchnia glebę na głębokość 6-10 cm i wykorzystywana jest do wyrównania pola po orce, w uproszczonej uprawie i do niszczenia chwastów przed zasiewem.

Firma Inter Tech w swojej ofercie posiada cztery modele brony zębowej zawieszanej ciężkiej o szerokości roboczej od 3,2 do 9,0 m i wydajności efektywnej (ha/h) od 1,5 do 4,0. Brona zębowa zawieszana ciężka firmy Inter Tech w zależności od modelu może być zagregowana z ciągnikiem o mocy od 60 do 130 KM, wykonując penetrację w głąb gleby na głębokość do 12 cm, dzięki temu znajduje zastosowanie w przypadku uprawy bezorkowej, ponieważ spulchnia glebę bez jej odwracania, przez co nie wpływa na zaburzenie równowagi wodno-powietrznej.

Wykonując bronowanie jednym z modeli brony zębowej zawieszanej IT również możemy wpłynąć na polepszenie struktury gleby, rozerwanie korzeni i rozłogów chwastów. Należy pamiętać, iż brona, była, jest i będzie jednym z podstawowych narzędzi uprawowych.