Efektownie czy efektywnie? Wybór należy do Ciebie.

27 października 2023

Efektownie czy efektywnie? Wybór należy do Ciebie.

Efektownie czy efektywnie? Wybór należy do Ciebie.

Gnojowica powszechnie stosowana jest w uprawie roślin okopowych, kukurydzy oraz na trwałe użytki zielone. Stosowanie jej może przynajmniej czasowo ograniczyć konieczność zakupu drogich w obecnych czasach nawozów mineralnych.

Aby ją aplikować potrzebne są maszyny i urządzenia dostosowane do warunków glebowo-klimatycznych i obowiązujących wymagań ekologicznych, gdyż jak podkreśla N. Herbrand. – ,,Nawożenie nie jest działaniem obojętnym”.

Nieprawidłowo aplikowana, może negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, być przyczyną nieprzyjemnego zapachu, które jest źle postrzegane przez otoczenie, a także może przynieść duże straty finansowe w związku ze stratą pierwiastka najbardziej plonotwórczego.

By nie doprowadzić do jakichkolwiek zagrożeń, strat i spełnić obowiązujące przepisy, które mówią, że aplikowany nawóz musi być wymieszany z glebą najpóźniej następnego dnia, należy wyposażyć gospodarstwo w aplikator zagregowany z broną talerzową i zawiesić na TUZ za wozem asenizacyjnym, wykonując jednocześnie aplikację gnojowicy i jej wymieszanie z glebą nie dopuszczając do strat makroelementów.

Warto pamiętać, że gnojowica wpływa korzystnie na właściwości fizyczne gleby, stymuluje życie biologiczne gleby oraz przyspiesza mineralizację przyoranych resztek pożniwnych.

Wyposażając wóz asenizacyjny w aplikatory mamy również możliwość zastosowania pofermentu, który jest wartościowym nawozem i nie ograniczony terminem stosowania tzn., że może być stosowany przez cały rok w porównaniu z gnojowicą, którą możemy nawozić: