Ładowacz czołowy IT 1800 GREEN POWER

01 lutego 2024

Ładowacz czołowy IT 1800 GREEN POWER

Ładowacz czołowy IT 1800 GREEN POWER

Autor artykułu: dr inż. Jolanta Puczel


Gospodarstwo rolne na miarę XXI wieku, to takie, które jest przyjazne środowisku. Europejska Agencja Środowiska podkreśla, że globalne ocieplenie jest zjawiskiem, które znacząco oddziaływuje na wiele obszarów działalności człowieka, w tym także na rolnictwo, które uważane jest jako czynnik nasilający globalne ocieplenie w związku z produkcją gazów cieplarnianych, do których zaliczamy między innymi dwutlenek węgla. Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadza ekoschematy, a w nich rolnictwo węglowe, które ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej.

Metoda ta ogranicza emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie gwarantuje większy stopień zatrzymania węgla w glebie. Reasumując nowoczesne rolnictwo na miarę XXI wieku, to takie, które jak najmniej ingeruje w środowisko naturalne pod kątem techniki uprawy jak i stosowanych maszyn i narzędzi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i dogłębnej analizy rynku lokalnego, krajowego, europejskiego jak również światowego firma INTER TECH wprowadza innowacyjny Ładowacz czołowy IT 1800 GREEN POWER z linii produktów ECO Line. Jest to ładowacz, który świetnie wpisuje się w założenia Wspólnej Polityki Rolnej, gdyż jego innowacyjna konstrukcja, przekłada się na zmniejszenie obciążeń zespołów ciągnika rolniczego.

Wpływa to przede wszystkim na zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym zmniejszenie ilości emisji spalin w przeliczeniu na jednostkę pracy ciągnika rolniczego. Ponadto wpływa to na wydłużenie żywotności poszczególnych podzespołów i przedłuża żywotność płynów eksploatacyjnych ciągnika rolniczego w wyniku wyeliminowania pracy w warunkach długotrwałych przeciążeń, co przekłada się na zwiększenie żywotności komponentów układu hydraulicznego.

Bardzo ważną cechą proekologiczną, która odróżnia IT1800 GREEN POWER od innych ładowaczy jest zmniejszenie nacisku na oś przednią oraz na tzw. środek ciężkości ciągnika rolniczego. W użytkowaniu oznacza to, zmniejszenie nacisków jednostkowych na powierzchnię gleby, szczególnie na gruntach ornych, gdyż nie powoduje to zagęszczenia gleby, na które gleba reaguje ujemnymi zmianami w teksturze i strukturze, a to negatywnie wpływa na rozwój  systemu korzeniowego roślin uprawnych, a w konsekwencji braku dostępności składników pokarmowych dla roślin.

Proekologiczna konstrukcja IT 1800 GREEN POWER to także 40% niższe zużycie energii w trybie roboczym, a także  wdrożenie ekoinnowacji organizacyjnych – Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 oraz Systemu Zarządzanie Jakością dla wytwórców konstrukcji metalowych wg normy PN EN-1090, co daje klientom potwierdzenie, że oferowane im konstrukcje wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel.

W obecnych czasach prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga od rolnika nie tylko dużej wiedzy, ale także przestrzegania wielu zasad i przepisów jego funkcjonowania. Codzienna praca wymaga dużo wysiłku zarówno fizycznego jak i psychicznego, co doprowadza do wyczerpania organizmu, dlatego warto kupić Ładowacz czołowy IT 1800 GREEN POWER, który jest niezbędny w każdym gospodarstwie rolnym, sprzęgany może być z różnymi typami ciągników rolniczych w klasie mocy od 75 KM (55 kW). Cechujący się parametrami, których nie spotkamy wśród ładowaczy obecnie oferowanych na rynku w tej klasie udźwigu, a między innymi: duża ładowność nominalna – 1800 kg przy niskiej masie własnej 487 kg oraz wyższymi parametrami użytkowymi m.in. wysokość podnoszenia – powyżej 4000 [mm]. To dzięki niemu poprawi się wydajność, komfort i jakość pracy, a także pozytywnie wpłynie się na środowisko naturalne.