Okiem Eksperta – Włóka Łąkowo-Polowa cz.2

14 kwietnia 2023

Okiem Eksperta – Włóka Łąkowo-Polowa cz.2

Okiem Eksperta – Włóka Łąkowo-Polowa cz.2

#Włóka łąkowo-polowa ma wszechstronne zastosowanie zarówno na użytkach zielonych, o których pisaliśmy ostatnio, jak i na gruntach ornych.

Celem włókowania jest wówczas:

– wyrównanie powierzchni po orce
– kruszenie zaskorupień
– niszczenie kiełkujących chwastów.

To nie wszystko! Oprócz tego zadbasz również o:

– poprawę wymiany gazowej w glebie
– przerwiesz kapilary doprowadzające wodę do powierzchniowych warstw gleby i w ten sposób ograniczysz bezproduktywne parowanie
– poprawisz właściwości cieplne wierzchniej warstwy gleby.

Pamiętaj! Pierwszym zabiegiem na zaoranych jesienią polach powinno być włókowanie. Oczywiście niezawodną, włóką łąkowo-polową firmy #InterTech.