Podlesiaki – W ochronie polskich lasów

03 kwietnia 2024

Podlesiaki – W ochronie polskich lasów

Podlesiaki – W ochronie polskich lasów

Edukacja najmłodszych stanowi doskonałą szansę do promocji regionu Podlasia na różnych płaszczyznach. Skupiamy się nie tylko na szerzeniu poczucia odpowiedzialności i miłości do naszej planety, ale również na podkreśleniu wartości edukacyjnych oraz atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej. Pragniemy przedstawić bogactwo parków krajobrazowych i narodowych w okolicach Białegostoku. Zajmują one największą powierzchnię spośród wszystkich województw i stanowią fascynującą oraz dynamicznie rozwijającą się formę relaksu. Wybór najmłodszej grupy wiekowej jako beneficjentów uwarunkowany jest chęcią jej nobilitacji. To wiadome, iż młode, ignorowane w wielu aspektach pokolenie będzie w przyszłości stanowić główny filar nowoczesnego świata. Postępująca degradacja środowiska naturalnego sprowokowała nas do podjęcia działań na rzecz ochrony naszej planety. Z wymienionych wyżej powodów stawiamy pytanie: Co powstrzymuje nas przed zadbaniem o nie już dziś?