Aplikator

Aplikator

Aplikator zagregowany z broną talerzową jest urządzeniem zawieszanym na TUZ za wozem asenizacyjnym. Wykonuje dwie czynności – aplikację gnojowicy i podorywkę w celu rozluźnienia ziemi.

Pierwszy rząd otwiera bruzdę w ziemi, następnie dysze rozprowadzające umieszczone za pierwszym rzędem talerzy aplikują gnojowicę. Drugi rząd przykrywa bruzdę. Dzięki temu zabiegowi zostaje zredukowana do minimum strata azotu spowodowana ulatnianiem się, bądź spływem gnojowicy.

Do prawidłowego funkcjonowania aplikatora niezbędny jest niezawodny rozdzielacz. Między tarczowymi nożami oraz otworami przeciwnoży powstaje efekt nożyc, który przecina wszystkie włókna i ciała obce znajdujące się w gnojowicy, a następnie rozprowadza ją równo specjalnymi kanałami wylotowym.

Urządzenie rozdrabnia gnojowicę za pomocą specjalnych talerzy tnących napędzanych silnikiem hydraulicznym.

Skontaktuj się aby uzyskać informację
Legenda

Konfigurator

Konfiguruj

Model:

0 PLN*

Twoja konfiguracja

Aplikator

Aplikator

Model: Aplikator

Wyposażenie dodatkowe:

    Cena netto: 12980 PLN

    * ceny netto