Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0015/21

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0015/21

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0015/21

P.P.H.U INTER-TECH Piotr Jankowski realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0015/21

pn. „Wzrost potencjału rozwoju Przedsiębiorstwa INTER-TECH poprzez wdrożenie strategii  wzorniczej oraz zakup maszyn produkcyjnych.” (w ramach umowy nr POPW.01.04.00-20-0015/21-00 zawartej dnia 29.12.2021r.).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,  Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwojowego Przedsiębiorstwa.

Na realizację celu głównego składają się następujące cele cząstkowe:

1) uwolnienie potencjału wzorniczego Przedsiębiorstwa,

2) dywersyfikacja oferty produktowej,

3) pozyskanie nowych odbiorców produkowanych maszyn rolniczych.

Okres realizacji projektu: 1.02.2022r. – 31.10.2023r.

Zakres projektu:

Zakontraktowanie, monitorowanie wykonania i odbiór następujących usług doradczych i dostaw:

I. Usługi wzornicze

II. Usługi w zakresie modernizacji kanałów komunikacji marketingowej

III. Zakup i dostawa maszyn produkcyjnych

Wartość ogółem projektu: 6 300 798.00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 999 640.00 zł

Unia Europejska