Fabryka przyszłości

Kierunek innowacje.

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0015/21

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0015/21

Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0387/22

Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0387/22

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0007/19-00

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0007/19-00

Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0159/20-00