Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Dotacja na kapitał obrotowy dla PPHU Intertech Piotr Jankowski

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.05.00-20-0159/20-00

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PPHU Intertech Piotr Jankowski „   realizowany w ramach Działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.  

Wartość projektu: 293 249,70 netto

Wkład Funduszy Europejskich: 293 249,70 (100%)

Unia Europejska