Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0007/19-00

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0007/19-00

Nr projektu: POPW.01.04.00-20-0007/19-00

Numer umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-20-0007/19-00 realizowanego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencje I Etap Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Celem projektu firmy jest wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co przełoży się na wprowadzenie nowych produktów na rynek. Cele projektu są zgodne z celami wskazanymi dla działania 1.4 Wzór na konkurencję w SZOOP POPW.

Wartość projektu: 49 000,00 netto (60 270,00 brutto)
Wkład Funduszy Europejskich: 41 650,00 (85%)

Unia Europejska